Pellon kasvukunto

Maatalousneuvojan tehtävät 1930-luvulla tähtäsivät peltoalan kasvattamiseen ja pellon kasvukunnon parantamiseen. Esimerkiksi maatalousneuvoja Emil Saharisen tehtäviin Alavieska-Oulainen-Merijärvi-neuvontapiirissä vuonna 1933 kuului 320 uutisviljelysuunnitelmaa, 2 avo-ojitussuunnitelmaa ja yksi savetussuunnitelma.
Hän tarkasti 645 palkkiouudisraivausta ja 3 kilpailua, punnitsi 6 viemäriä, järjesti 5 lannoitus- ja 2 nystyräbakteerikoetta, suoritti satotarkkailun opastusta ja valvontaa 6 tilalla ja maatalouskirjanpidon opetusta 2 tilalla, arvioi ja luokitteli yhden tilan maat, mittasi ja kartoitti 7 tilan viljelysmaat, keräsi maataloustilastoa 150 tilalta, piti yhden kurssin ja 12 esitelmää.
Lisäksi tehtäviin olisi voinut kuulua salaojitussuunnitelmien tekoa, maanäytteiden ottoa maanhappamuuden määrittämistä varten, näyttelyiden ja retkeilyiden järjestämistä jne.

Kuuden hevosen vetämä oja-aura.

Risu- ja jousikarhit.

Maanviljelijä Kalle Paanasen kehittämällä ”Kevällä” nousi suurikin kivi.