Näytelaitumet

Vuonna 1932 Talousseuralla oli näytelaitumia Herman Salanteen tilalla Nivalassa, Veljekset Karjaluodon tilalla Pyhäjoella, Veljekset Mannermaan tilalla Kestilässä, rovasti Soriolalla Tyrnävällä ja J. Kosken tilalla Kärsämäellä.
Lannoituksena käytettiin kotoisia lantavaroja, etupäässä virtsaa. Karjaluodon laidun (0,60 ha) sai virtsan lisäksi 60 kg thomasfosfaattia ja 40 kg 40-% kalisuoloja. Karjaluodon tilalla rehuyksikön hinta oli 14,26 penniä, muilla tiloilla 1,6 – 3,37 penniä.
Taloudellisia laskelmia suoritettiin 142 karjantarkkailuun kuuluvassa karjassa. Näissä todettiin, että maidontuotannon taloudellisuus oli suorassa suhteessa laidunrehun määrän lisääntymiseen.

Hoidettua peltolaidunta.