Laiduntalouden edistäminen

Vuonna 1924 Talousseuran johtokunta anoi lisämäärärahaa laidunkonsulentin palkkaamista varten, samoin anottiin 26 000 mk näytelaitumien perustamista varten 10-15 tilalle eri puolille seuran aluetta. Edelleen päätettiin panna toimeen laitumenhoitokilpailu.
Seuraavana vuonna konsulentiksi valittu ”agr. Paavo Saarni Viipurista kustannettiin opintomatkalle kotimaahan ja Ruotsiin tutustuakseen kehitykseen alallaan ennen toimeen ryhtymistään. Opintomatka laiduntalouden tutkimista varten tuli kestämään Suomessa ja Ruotsissa 12.5.–2.7.”
Vuosittain pidettiin kursseja, retkeilyjä ja kilpailuja, niinpä 1920-luvulla heinänurmien käyttö laitumeksi lisääntyi 3 720 hehtaarista 10 332 hehtaariin. Laajimmillaan laidunneuvonta oli 1950-60 lukujen vaihteessa.
Vuonna 1957 käynnissä oli seuran koko alueen käsittävä 5-vuotinen laidunkilpailu ja rajaseutualueella Karja pois metsästä -laidunkilpailu, jossa oli 100 osanottajaa. Havaintolaitumia ohjattiin 29 tilalla.
Vuonna 1959 tilakohtaista laidunviljelyn ja kesäruokinnan suunnittelua ja neuvontaa suoritettiin 136 tilalla käsittäen 369 ha. Laidunkursseja ja retkeilyjä oli 19 ja niillä osanottajia 388. Esitelmiä ja alustuksia oli 21, kuulijoita 1071.

Karja pois metsästä -laidunkampanjan raivattu laidun.

ISK-karjaa rantalaitumella.