Kiertävä maamieskoulu

Talousseuran alueen kulkuyhteydet olivat huonot ja siksi vuonna 1907 aloitettu kiertävä maamieskoulu tuli palvelemaan parhaiten köyhien seutujen nuorta väkeä. Vuosittain pidettiin kolme 8-viikkoista kurssia, jolloin annettiin opetusta alkeis- ja ammattiaineissa ja suoritettiin opettajan johdolla käytännöllisiä harjoituksia.           
8.3.-4.5.1910 koulu oli Taivalkoskella asioitsija J. Bullerin talossa. Oppilaita oli 16, joista 12 suoritti kurssin loppuun, vanhin oli 41 ja nuorin 13-vuotias. Oppilaat olivat käytännöllisissä karjanhoidon harjoituksissa viikon vuoroissa pääasiallisesti aamuisin kello 5-8.
Tietopuolinen opetus tapahtui kello 9-12 aamupäivällä ja kello 2-5 iltapäivällä lukuun ottamatta lauantain iltapäivää, joka käytettiin retkeilyihin ja osittain kenttämittausharjoituksiin sekä tarpeen vaatiessa tietopuoliseen opetukseenkin. Opetustunteja oli yhteensä 277: maanviljelysopista 53, kotieläinten hoito-opista 32, maitotalouden alkeista 17, metsänhoito-opista 12, kasvitarhanhoito-opista 11, laskennosta ja mittausopista 50, oikeinkirjoituksesta 61, yhteiskuntaopista ja osuustoiminnasta 60, luonnontieteestä 81, maatalousrakennuksista 48 ja piirustuksesta 20 tuntia. Kesäaikana oppilaiden kodeissa toimeenpantiin koeviljelyksiä, joissa mm. kokeiltiin apilain menestymistä pohjoisessa ilmanalassa. Piirustuksessa oppilaat piirsivät mallipiirustusten mukaan käymälän, navetan ja tallin sisustukset, viljan kuivuukaapin ym. Käsitöiden opetuksessa oppilaita harjoitettiin  ensiksi höyläin tekoon. Sitten nuoremmat oppilaat tekivät astioita ym. keveämpiä töitä ja vanhemmat höyläpenkkejä, savirekiä ja huonekaluja.

Kiertävän maamieskoulun kurssi Pudasjärven Pietarilassa 21.10.-15.12.1928.