Johtokunta 1948

Pitkäaikainen puheenjohtaja maaherra E.Y. Pehkonen oli sairastunut, eikä ottanut enää osaa johtokunnan kokouksiin, joten varapuheenjohtaja maanviljelysneuvos Kalle Louhela toimi puheenjohtajana. Henkilöt vasemmalta maanviljelijät Herman Salanne Nivala, Kalle Sarala Pudasjärvi ja Heimo Laitinen Kärsämäki, agronomi Jaakko Säisä Tyrnävä, seuran sihteeri agronomi Ahti Latomaa, maanviljelysneuvos Kalle Louhela, talousopettaja emäntä Kerttu Pietarila Paavola, vt. sihteeri agronomi Olavi Saarela, maanviljelijät Heikki Härkönen Pattijoki, Janne Repo Nivala ja Frans Kivistö Kiiminki.

Tärkeimmät päätökset kuvaavat sotien jälkeistä jälleenrakennuskautta:

· kiinnitettiin kansanhuoltoministeriön huomiota väkirehujen jakelussa esiintyviin epäkohtiin
· vaikean heinänsiementilanteen johdosta esitettiin Maatalousministeriölle sopivan ulkolaisen heinänsiemenen hankkimisesta Pohjois-Suomeen
· rehunviljelys- ja karjatalouskilpailu toimeenpantiin ja hyväksyttiin sen ohjesääntö
· palkattiin seuralle järjestöneuvoja
· esitettiin, että Pudasjärven kunta luettaisiin rajaseutukuntiin
· annettiin puoltava lausunto Kuusamon leipäviljan luovutusluvun alentamisesta 590:een
· palkattiin seuralle toinen karjatalouskonsulentti
· seuran toimihenkilöiden suorittamista toimituksista perittiin toimitusmaksu ja vahvistettiin toimitusmaksuperusteet
· annettiin lausunto aluejakokomitean ehdotukseen uudeksi lääninjaoksi
· Talousseuran 120-vuotisjuhla ja maatalousnäyttely 7.-8.7.1948 elokuvattiin, ja elokuvaus annettiin Oy Filmistudion tehtäväksi
· liityttiin Suomen Siemenviljelijäin Liiton jäseneksi
· esitettiin Maataloushallitukselle, että uudisraivaustoimintaa ryhdyttäisiin rahoittamaan osuuskassojen kautta tapahtuvalla halpakorkoisella luotolla, jota tarkoitusta varten tulisi myöntää valtion varoista erillinen määräraha
· palkattiin seuralle 6-8 käsityöneuvojaa naisten kudonnan ohjausta varten
· esitettiin Maataloushallitukselle, että Haapajärven maatalouskoulun opettajien palkkaukseen varattaisiin määräraha
· annettiin lausunto Maataloushallitukselle koneellisen uudisraivauksen keskimääräisistä kustannuksista.