Vuosikokousretkeily

1830-luvulta lähtien Talousseuran vuosikokoukset olivat kaksipäiväisiä ja niissä oli varsinaisten kokousasioiden lisäksi useita alustettuja keskustelukysymyksiä. Vähitellen kokousten yhteyteen järjestettiin myös näyttelyitä ja etenkin 1900-luvulle tultaessa myös retkeilyitä, jotka keräsivät suuria yleisömääriä.
Talousseuran vuosikokous 8.-9.7.1933 pidettiin Pulkkilassa ja sen yhteyteen oli järjestetty retkeily Pulkkilaan ja sen ympäristöön. Osanottajia oli noin 3 000 Pudasjärven Sarakylää, Yli-Iitä, Pyhäjokea ja Pyhäjärveä myöten. Runsaan kokousväen ansiosta kokous ja sen yhteydessä pidetyt juhlat saivat maakunnallisten juhlien luonteen.
Retkeläisten autokolonnassa oli n. 50 autobussia mukanaan n. 1 200 henkilöä. Retken ensimmäinen kohde oli Junnonojan kylä, sitten Leskelän kylän Tiiton talo ja matkalla Piippolaan tutustuttiin Hiltusen laitumiin. Piippolassa tutustuttiin Partasen uuteen navettakartanoon ja perunalaatukokeeseen, pappilan kunnostettuun navettaan sekä Vesterisen tilaan ja siellä parhaillaan työn alla olevaan AIV-rehun valmistukseen.
Retken jälkeen tutustuttiin Pulkkilan kirkonkylään järjestettyihin havaintoesityksiin, joita oli lampaanhoidosta, heinänkuivatuksesta ja heinäseipään teosta, maanlannoituksesta ja maanparantamisesta, maanhappamuuden määrittämisestä, lannanhoidosta ja kompostitunkioiden teosta, pussiperunan istuttamisesta ja pellavan viljelystä, rukiin lannoituksesta, kunnollisen perunakuopan teosta, kesannon hoidosta, juurikasvien hoidosta, torpan rakennusten kunnostamisesta päältä ja sisältä, kerhoviljelyksen hoitamisesta ja tuholaisten torjumisesta.Vuosikokousväkeä retkikohteessa Piippolassa.

 

Havaintoesitys pellavan kehruusta Pulkkilan kirkolla.