Asutustoimikunta

Kiihkeintä työaikaa olivat vuodet 1945-47, Talousseuran asutus- ja jälleenrakennustoiminnan henkilömäärä oli suurimmillaan vuonna 1947:  
- 5 agronomia, arkkitehti, metsänhoitaja, varatuomari, maatalousteknikko ja metsäteknikko ja 31 asutusneuvojaa
- 8 suunnittelu-, toimisto- ja vastaavaa rakennusmestaria, 31 kenttärakennusmestaria ja 11 rakennustyönjohtajaa
- kuljetuspäällikkö, toimistopäällikkö, arkistonhoitaja, kirjanpitäjä, 32 toimistoapulaista, 2 piirtäjää, valokopion ottaja, puhelinkeskuksen hoitaja, lähetti, siivooja, 3 varastonhoitajaa, autokorjaamon työnjohtaja, kuljetuspäällikön apulainen, 35 autonkuljettajaa, apumiestä ja autonasentajaa, yhteensä 173 henkilöä.

Heidän oli laadittava rakennuspiirustukset, hankittava tarveaineet, palkattava rakentajat ja valvottava työt. Toimintaa haittasi suuresti muun muassa bensiinin puute. Esimerkiksi kesällä 1940 Talousseura sai ostoluvan 1 200 litralle bensiiniä tavaroiden kuljetusta varten Kuusamoon, ja erikseen saatiin 4 500 litraa eläinten tuontia varten.
Parikymmentä autoa oli koko ajan liikkeellä. Renkaat vain olivat niin sileiksi ajettuja ja kehnoja, että poksahtelivat raskaiden kuormien painosta montakin kertaa rikki Oulun ja Kuusamon välillä.
Myöhemmin saatiin UNRRA:n autoja kanadalaisesta ylijäämävarastosta, ne olivat maastonvärisiä ja uusia, katolla oli ampumareikä konekivääriä varten. Vanhojen autojen sivuun oli keltaisen kyltin keskelle kirjoitettu: Maatalousministeriö, Asutusasiainosasto.
”Kävipäs hyvin, kun sukulaispoika on päässy nuin korkialle, ministeriöön”, ilahtui haukiputaalainen emäntä, joka olisi tarvinnut neuvoja maanostoasioissa ja jonka sukulaispoika oli Talousseuran autonkuljettajana.

Asutus- ja jälleenrakennustoiminnan johtaja Oulun läänin Talousseuran  alueella vuosina 1944-65 oli agronomi Ahti Latomaa - Talousseuran / Maatalouskeskuksen johtaja 1939-76.

Yksi asutus- ja jälleenrakennustoiminnan rahastonhoitajista oli vuosina 1942-48 Hanna Karjalainen - Talousseuran / Maatalouskeskuksen toimistosihteeri 1948-81.

Asutustoimikunnan piiriarkkitehti Jouko Arola työpöytänsä ääressä.