Tilapäisasunnot

Talvisodan jälkeen valtioneuvosto asetti 7.5.1940 komitean tekemään suunnitelmaa hävitettyjen alueiden jälleenrakentamiseksi, ja pika-asutuslaki vahvistettiin 28.6.1940. Jälleenrakennuksessa korostettiin sosiaalista merkitystä ja se oli verrattavissa pika-asutukseen itärajan rakentamisessa.
Oulun läänin Talousseurassa toiminta aloitettiin 15.8.1940, jolloin perustettiin siirtoväen pika-asutustoimikunta. Suurimmalla osalla väestöstä ei ollut rahaa itse rakentaa, mutta miltei jokainen halusi mieluummin elää omalla tutulla konnulla kuin vieraan suojissa.
Valtio oli myöntänyt määrärahan jälleenrakennustyöhön, jonka ylin johto oli MKL:lla. Alueellisesti toiminnan hoitivat maanviljelys- ja Talousseurat.

Kuusamon kirkonkylän ympäristöön sotatoimien aikana rakennettuja maanalaisia korsuja käytettiin väliaikaisina asuntoina.

Korsuasukkaan lehmä menossa maanalaiseen navettakorsuunsa.

Virranniemen emäntä paistamassa leipiä tuhoutuneen rakennuksen jäljelle jääneessä leivinuunissa Kuusamon Alakitkalla.

 Äiti ja poika tilapäisasunnossa Kuusamossa.

Tilapäisiä karjasuojia Kuusamon Kärpänkylässä.

Palautetun alueen neuvottelukunta tutustumassa Kuusamon jälleenrakentamiseen Teerirannalla Lahtelassa kesäkuussa1942.