Opintoretkeilyt

Vuonna 1931 Talousseuralla oli samanaikaisesti neljä opintoretkeilyä. Valtionavulla järjestettiin  kaksi retkeilyä miehille, toinen Keski-Suomeen ja toinen Oulun ympäristöön. Rajaseudun tarkkailutilojen isännät retkeilivät Oulussa ja Tyrnävällä ja kiertävän maamieskoulun oppilaat Tyrnävällä, Haapavedellä ja Nivalassa.
Kaikki neljä retkikuntaa ja lisäksi retkeilijöitä lähiseutujen maamiesseuroista kokoontuivat yht’aikaisesti Pohjois-Pohjanmaan koeasemalle 2.7.1931. Täällä maaherra Pehkonen puhui retkeilyn merkityksestä ja koeaseman johtaja Anttinen selvitteli koetoiminnan tehtäviä ja käynnissä olevia kokeita.
Kahtena joukkueena tutustuttiin kokeisiin, viljelyksiin ja rakennuksiin. Laitumella selvittelivät laitumen perustamista ja hoitoa Talousseuran agronomit  Määttä ja Saarni. Rakennusmestari Kulmala selosti mm. erilaisia karjarakennusten seinärakenteita ja koeaseman navetassa esiintyviä rakennusteknillisiä seikkoja.
Metsänhoidonneuvoja Torkkolan johdolla retkeiltiin tilan metsässä, jossa tutustuttiin erilaisiin metsänuudistustapoihin.

Retkeilijät Kasvinviljelyskoeasemalla Ruukissa 2.7.1931.

Retkeilijät tutustumassa metsänuudistustapoihin Ruukissa 2.7.1931.