Metsänhoito

Talousseuran ensimmäinen metsänhoitokonsulentti K.H. Heikel palkattiin vuonna 1903. Hän totesi, että ”kurjat ovat Talousseuran alueella metsäolot jos kohta olot muualla ovat melkeinpä vielä huonommat”.
Metsänhoitoharrastuksen herättämistä ja asiatietojen antamista varten pantiin toimeen vuodesta 1909 metsänhoitokursseja eri maamiesseurojen alueella. Kempeleeseen Pääskylän tilalle perustettiin taimitarha, johon kylvettiin monien puulajien siemeniä.
Kun tarhalle suunniteltiin uutta paikkaa vuonna 1920 oli lehdessä ilmoitus: ”Balsami, pihta, lehti ja tavallisen kuusen taimia myytävänä Talousseuralla. Hinta jaloilta puulajeilta 1:50 – 3:- mk ja tavalliset kuuset 30 – 50 penniä kappaleelta.”
Yksityismetsätalouden keskuselimenä toimineen Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion ja Talousseuran välinen vuorovaikutus oli vilkasta. Kun vuonna 1928 perustettiin metsänhoitolautakuntalaitos, se otti itselleen sekä valvonnan että neuvonnan ja Talousseuran virallinen tehtävä metsäasioiden hoidossa loppui.

Pöllin parkkaus täyspuhtaaksi.