Kalanviljely

Hauenviljelyn harrastus kasvoi 1930-luvun alussa. Esimerkiksi vuonna 1931 harrastus haukiviljelykseen oli niin suuri, että tilauksia tuli enemmän kuin niitä voitiin toteuttaa. Haukia istutettiin 3 paikkaan, siikaa 2 paikkaan, lahnaa ja ahventa yhteen paikkaan ja rapuja 5 paikkaan.
Kansanedustaja Kaarlo Hänninen oli vuonna 1930 jättänyt eduskunnalle raha-asia-aloitteen, jossa selostettiin kalanviljelylaitoksen merkitystä, ja Käylän laitos aloitti toimintansa vuonna 1934.
Kalatalousneuvojan esitelmät koskivat rannikolla kalastustuotteiden käsittelyä ja kaupan järjestelyä, sisävesialueilla kalavesien hoitoa ja jokivarsilla lohen kutuaikaisen rauhoituksen merkitystä. Vuonna 1937 hän toimitti myös järvitutkimukset 6 järvestä, ohjasi kalastuskirjanpitoa 11 kirjanpitotilalla ja 12 kalastuskunnan toimintaa.

Kalansiitoslaitos Oulujoessa Pyhänsivulla.

Lahnan mädin lypsy viljelytarkoitukseen.

Lohipato Iijoessa.