• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta
  • Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta

    Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuperunan tuotannon varmuutta ja kannattavuutta sekä parantaa luomuperunan laatua vastaamaan jatkojalostuksen, ammattikeittiöiden ja kotitalouksien tarpeita.

    Perunan laatuun vaikuttavat niin lajikkeet, lannoitus, kasvitautien torjunta kuin jakelukanavatkin.

    Hanke kehittää koko luomuperunaketjun toimivuutta maakunnan nykyisen luomuperunatuotannon pohjalta ja alueen vahvaa perunaosaamista hyödyntäen.

    Kenttäkokeita ja kyselyjä

    Päättyneen kasvukauden aikana tehtiin kaksi kenttäkoetta luomuperunatilalla. Toisessa selvitettiin, mitä maa- ja siemenlevintäisiä tauteja luomuperunatuotannossa esiintyy sekä pyrittiin löytämään uusia taudinhallintakeinoja esimerkiksi biologisista torjuntavalmisteista ja maanparannusaineista.

    Toisessa kokeessa selvitettiin uuden tyyppisten lajikkeiden ja lannoitteiden soveltuvuutta luomuperunantuotantoon sekä verrattiin lannoitustasoja. Syksyllä tehtävien laatu- ja tautimääritysten lisäksi on tarkoitus seurata sadon varastokestävyyttä talven aikana.

    Loppuvuonna perunantuottajille ja muille viljelijöille suunnattu kysely selvittää muun muassa sitä, mitä tuottajat pitävät luomutuotantoon siirtymisen suurimpina esteinä.

    Tietoa ja infopäiviä ammattikeittiöille

    Oulun Maa- ja kotitalousnaiset välittää hankkeessa saatua tietoa ammattikeittiöille ja muille asiasta kiinnostuneille kohderyhmille. Kirjallisen materiaalin lisäksi tulossa on lokakuu-marraskuussa 2017 info- ja keittiöpäiviä, joissa valmistetaan luomuperunamaistiaisia ja Luken edustajat esittelevät kenttäkokeen tuloksia.

    Pohjois-Pohjanmaan ammattikeittiöille tehtiin keväällä 2016 kysely, jossa selvitettiin luomuperunan käyttöä ja sitä rajoittavia tekijöitä. Vastauksia saatiin 33 keittiöltä 16 eri paikkakunnalta.

    Yli kaksi kolmasosaa vastaajista käyttää Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua perunaa tai perunajalosteita ja noin kolmasosa myös luomuperunaa. Luomuperunan tuotantoa omassa maakunnassa ja koko maassa pidetään tärkeänä, ja luomuperunan käyttöön on kiinnostusta. Käyttöä rajoittavat erityisesti saatavuus, saatavuuden vaihtelu sekä hinta.

    Lisätietoa hankkeesta.

     

    Tutustu myös Maasta markkinoille -hankkeen Ammattikeittiöt ja ravintolat ja vaihtoehtoiset jakelukanavat -kehittämisosioon. Lue lisää

    Hankefaktat

    Aikataulu
    1.4.2016–31.12.2017

    Kohdealue
    Pohjois-Pohjanmaa

    Hallinnoija
    Luonnonvarakeskus (Luke) Oulu

    Toteuttajat
    Luonnonvarakeskus (Luke) Oulu yhteistyössä ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä Mikon luomuperunan kanssa

    Rahoittajat
    Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-rahasto, tuen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
    Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö, Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö, Verdera Oy, Luonnosta Oy, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Humuspehtoori Oy, Natural Compost Oy

    Yhteystiedot
    Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

    toiminnanjohtaja
    Maija-Liisa Tausta-Ojala
    puh. 040 580 0438
    maija-liisa.tausta-ojala@maajakotitalousnaiset.fi

    elintarvike- ja yritysasiantuntija
    Soila Hiltunen
    puh. 0400 182 584
    soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi