• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Maatilojen energia-asiat

  Maatilojen energiaohjelma on maataloussektorille sovitettu malli vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista. Energiaohjelman tavoitteena on lisätä tilojen energiatehokkuutta ja kannattavuutta sekä vähentää tilojen suhteellisia energiakustannuksia.

  Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämisen. Maatilojen energiaohjelma tarjoaa tiloille mahdollisuuden kehittää energiankäyttöään ilmastomyönteisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan 80 % maatilojen energiankäytöstä. Maatilojen energiaohjelman sopimusosapuolina on MMM sekä tuottajajärjestöt.

  Tässä osiossa tiedotetaan mm. maaseutualueiden bioenergian raaka-aineiden tuotantoon ja käyttöön liittyen ympäristönhoidon töissä raivattavan biomassan energiakäytöstä. Tiedotuksen tavoitteena on myös aktivoida maatiloja seuraamaan omaa energian käyttöään ja energiatehokkuuttaan sekä tiedottaa tilakohtaisista Maatilan energiasuunnitelmista.

   

   

   

   

  Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut tiedotteet maatilojen energia-asioihin liittyen: 

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008