• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatalousmaankäyttö

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat

  Maantalousmaankäytön uudet mahdollisuudet-osion tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 6 seutukunnan (Oulu, Oulunkaari, Raahe, Haapavesi-Siikalatva, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieska) alueella edistää maatilojen tämän hetken tilusrakennetta nostamalla esille maankäyttöön liittyviä ongelmia sekä tiedottaa erilaisten keinojen käyttömahdollisuuksista ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta tilusrakenteen parantamisessa.

  Hankkeen yhteydessä tuodaan esille hankkeeseen osallistuvien kuntien osalta haitallisen lohkokoon vaikutuksia, ristikkäin kulkemista, maatalousliikennettä pääteillä sekä tilussijoituksen kehittymistä viime vuosina. Tilusrakenteen parantamisen kautta vahvistetaan alueen alkutuotantoa ja alennetaan tuotantokustannuksia. Hankkeen yhteydessä ei tehdä tilusjärjestelyjä vaan hanke toimii maankäyttöön liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien esille tuojana tiedottamalla sekä alueittaisen tarpeen edistäjänä.

  Jotta tilakoon kasvu johtaisi sisäiseltä rakenteeltaan toimiviin tuotantoyksiköihin sekä kestävän kehityksenmukaisiin ratkaisuihin, on kasvua tuettava ja edistettävä erilaisilla alueen maankäyttöä edistävillä keinoilla. Näitä ovat mm. tilustie- ja kuivatusverkon ajantasaistaminen, tilusvaihdot ja tilusjärjestelyt, tilavaraukset ympäristöratkaisuille sekä edellisiin yhdistetty valtion maanvälitystoiminta.

   

   

   

   

   

  Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut maatalousmaankäyttöön liittyvät tiedotteet:

  2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008