• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Lammas ja ympäristö

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Lammas ja ympäristö

  YmpäristöAgro-hankkeessa edistetään kotimaista lammastaloutta monessa hankkeen eri osiossa.

  Lammas on hyvä ympäristönhoitaja ja sen ympärille on helppo rakentaa erityistukimahdollisuuksia perinnebiotoopppeihin ja maisemanhoitoon sekä edistää monipuolista lähituotteiden jatkojalostamista ja ympäristömyönteistä pienyrittäjyyttä.

  Siksi myös ympäristön kannalta on tärkeä asia edistää laajemmin myös lampaanlihan ja villan jatkojalostusmahdollisuuksia.

   

  Lammas hoitaa tehokkaasti ympäristöä ja rehun tuotanto perustuu nurmeen ja luonnonniittyihin.

   

   

   

   

   

   

   Alla listattuna kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut lammasaiheiset tiedotteet:

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008