• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Eläinten hyvinvointi

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Eläinten hyvinvointi

  Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan ”eläimen hyvinvointi on eläinyksilöllä oleva ominaisuus, jonka keskeinen perusta on eläimen kokemus ja sen kyky sopeutua. Eläinten hyvinvointi on dynaaminen, ajassa ja paikassa elävä prosessi, jota ei voi määritellä yksittäisen asian kautta. Hyvinvointi ei ole tarkkarajainen kyllä tai ei -ominaisuus, vaan se on moniulotteinen käsite. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat eläimen saama ravinto ja vesi, terveys, olosuhteet, käyttäytymistarpeet, jalostus ja eläimen hoitaja. Eläinten hyvinvointi on elämänarvoista elämää eläimille”.

  Tuottaja on avainasemassa löytämään käyttäytymismuutokset, jotka kielivät hyvinvoinnin heikkenemisestä ja tekemään tarvittavat muutokset eläimen ympäristöön ennen kuin ongelmat johtavat sairauksiin tai tuotantotappioihin. Muutosten havainnointi vaatii kuitenkin tietoa eläinten hyvinvoinnin perusteista ja tunnusmerkeistä. Tätä tietoa jaetaan Ympäristöagro II –hankkeen informoinnissa.

  YmpäristöAgro-hankkeen eläinten hyvinvointiosio jakaa tietoutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi liittyen menetelmiin, tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin. Tiedottaminen sisältää infotilaisuuksia, tiedotteita, nettitiedottamista, lehdistötiedottamista, messuille yms. tapahtumiin osallistumista. Pääkohderyhmä ovat maatilat ja heitä neuvovat tahot. Tiedotuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen, eläinten lajinmukaisen hoidon edistäminen sekä viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 

  Eläinten hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

   

   

   

   

   

   Alla listattuna kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut eläinten hyvinvointiin liittyvät tiedotteet:

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008