Vyyhti

VYYHTI - Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan

VYYHTI II -hankkeen www-sivut löytyvät täältä :)

VYYHTI-hanke on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja hankkeen toimintaan osallistuneita.
VYYHTI-hankkeen loppuraportti

VYYHTI - eli Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan -hanke selvittelee vesistökunnostusasioita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

  • edistää vesien- ja ympäristönhoitoa luomalla ehdotuksia toimintamalleiksi ja välittäjäorganisaatioiksi pienimuotoisen kunnostus- ja hoitotoiminnan tueksi
  • aktivoida ja opastaa Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan osakaskuntia, yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja vesien- ja ympäristön hoitoon.

Hankkeen toimintaan kuuluu muun muassa työpajoja ja suunnittelua.

Otamme vastaan vinkkejä sopivista pienimuotoisista vesistöjen kunnostus- tai hoitokohteista, joilla voitaisiin hankkeen aikana käydä tutustumassa, harjoitella käytännössä tai tehdä yhdessä kunnostus- tai hoitosuunnitelma sekä miettiä, voisiko kunnostukseen hakea jostain rahoitusta. Vuonna 2013 työpajatoiminta suunnataan Pohjois-Pohjanmaalla maakunnan eteläosiin ja 2014 pohjoisosiin.

VYYHTI-hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Oulu. Hanke on maakuntien välinen ja sopimusyhteistyökumppaneina hanketta toteuttavat alueillaan Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

VYYHTI-hanke saa rahoitusta 17.9.2012 - 31.12.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.