Videot

Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen videoissa Timo Heusala Elbio Ky:stä kertoo käytännön esimerkkejä  maatilan  omatoimirakenteisista pienbiokaasulaitosratkaisuista. Ajatuksena on rakentaa ne maatilan olemassa oleviin siiloihin ja rakenteisiin, jolloin hinta pysyy kohtuullisena. Koska lämpöenergiaa syntyy yli maatilan oman tarpeen, kannattaa samalla suunnitella muuta lämpöenergiaa tarvitsevaa yritystoimintaa. Luennot ovat otteita alueella pidetystä luentokiertueesta alkuvuonna 2017.

Powerpoint esitys pienbiokaasulaitokset: Timo Heusala, Elbio Ky.

Case Pudasjärvi - maaseudun bioenergiantuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kuivaukseen ja jalostukseen /
Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset,
Oulun Seudun BiotalousLeader. Esitys pdf-tiedostona

Erkki Kalmari Metener Oy:stä kertoo maatilan biokaasuratkaisuista ja hevosenlannan käytöstä Helmen Pirtissä helmikuussa 2017

Oulun Seudun BiotalousLeader -hanke esittelee ja etsii hyviä yritysesimerkkejä biotaloudesta  omalta alueeltamme ja muualtakin. Yhtenä esimerkkinä on Palopuron agroekologinen malli maatilojen ja sen tuotteita jalostavien pienyritysten yhteistyöstä. Videolla on Kari Koppelmäen luento Oulussa ja Muhoksella 6.-7.4.2016 Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen ja Myssy-hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Videon kesto noin 1 h 15 min.