Videot

Tältä sivulta löydät Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen videoita seuraavista aiheista:

  • Luonnontuotteiden kuivaus ja jalostus / maaseudun bioenergian tuotanto
  • Agroekologinen symbioosi
  • Maatilan pienbiokaasulaitosratkaisut
  • Hevosenlanta / biokaasu
  • Lisäbisnestä pakurista ja sienistä

 

Maaseudun bioenergiantuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kuivatukseen ja jalostukseen: Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

BiotalousLeader-hankkeen luento Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivillä Oulussa 9.5.2017.

Case Pudasjärvi - maaseudun bioenergiantuotannon yhdistämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kuivaukseen ja jalostukseen /
Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset,
Oulun Seudun BiotalousLeader. Esitys pdf-tiedostona

Palopuron egroekologinen malli: Kari Koppelmäki

Oulun Seudun BiotalousLeader -hanke esittelee ja etsii hyviä yritysesimerkkejä biotaloudesta  omalta alueeltamme ja muualtakin. Yhtenä esimerkkinä on Palopuron agroekologinen malli maatilojen ja sen tuotteita jalostavien pienyritysten yhteistyöstä. Videolla on Kari Koppelmäen luento Oulussa ja Muhoksella 6.-7.4.2016 Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen ja Myssy-hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Videon kesto noin 1 h 15 min.

Maatilan pienbiokaasulaitosratkaisut - Timo Heusala, Elbio Ky

Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen videoissa Timo Heusala Elbio Ky:stä kertoo käytännön esimerkkejä  maatilan  omatoimirakenteisista pienbiokaasulaitosratkaisuista. Ajatuksena on rakentaa ne maatilan olemassa oleviin siiloihin ja rakenteisiin, jolloin hinta pysyy kohtuullisena. Koska lämpöenergiaa syntyy yli maatilan oman tarpeen, kannattaa samalla suunnitella muuta lämpöenergiaa tarvitsevaa yritystoimintaa. Luennot ovat otteita alueella pidetystä luentokiertueesta alkuvuonna 2017.

Powerpoint esitys pienbiokaasulaitokset: Timo Heusala, Elbio Ky.

Maatilan biokaasuratkaisut ja hevosenlannan käyttö: Erkki Kalmari, Metener Oy

Erkki Kalmari Metener Oy:stä kertoo maatilan biokaasuratkaisuista ja hevosenlannan käytöstä Helmen Pirtissä helmikuussa 2017

Lisäbisnestä pakurista ja sienistä

Alla Oulun Seudun BiotalousLeader -hankkeen videointeja sienten viljelyyn liittyvästä infotilaisuudesta 28.9.2017 Oulun Jäälissä. Videoissa on aiheena pakurikäävän ja viljeltävien sienten mahdollisuudet liiketoiminnassa. Sienten viljelystä ja jalosteista sekä uusista tuotteista voi löytyä mahdollisuuksia myös maa- ja metsätalouden sivuelinkeinoksi.

Tilaisuuden järjestivät ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoimat ja Euroopan maaseuturahaston sekä Oulun Seudun Leaderin rahoittamat Oulun seudun BiotalousLeader ja YritysAgro II -hankkeet.

Pakurikäävän mahdollisuudet liiketoiminnassa - Christian Lankinen, Nordic Fungi

Pakurikäävästä ja sen tuotannosta kertoo eko-metsätalousinsinööri Christian Lankinen, Nordic Fungi -yrityksestä.

Sienten kasvatus sivuelinkeinona - Lorin Von Longo-Liebenstein, MushRoom Agent & Helsieni

Sienten kasvatuksesta sivuelinkeinona kertoo Itävallasta kotoisin oleva sieniasiantuntija Lorin von Longo-Liebenstein. Hän toimii muun muassa MushRoom Agent ja Helsieni -nimisissä yrityksissä.