Työkalut

VYYHTI II – hankkeessa rakennetaan vesistökunnostajien verkoston toimintaa varten selainpohjaisia työkaluja:

  • vesistökunnostajan karttapalvelu
  • valuma-alueen rajaustyökalu
  • tietokanta toteutetuista kunnostustoimenpiteistä

 

VYYHTI vesistökunnostajan karttapalveluun on koottu kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa tarvittavia tietoja. Karttapalvelun kautta löytyvät mm. vesistöjen ekologisen tilan luokittelu, happamien sulfaattimaiden riskialueet, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet sekä museoviraston kohteet. Aineisto kattaa koko Suomen. Karttapalvelun toimivuudesta halutaan jatkuvaa palautetta joten käy testaamassa ja kerro kokemuksesi!

 

Valuma-alueelta vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta on mahdollista vähentää mm. perustamalla kosteikkokohteita ja muita vesiensuojelurakenteita. Kosteikkosuunnittelussa valuma-alueen koolla on suuri merkitys, sillä se vaikuttaa kosteikon kautta virtaavaan vesimäärään sekä kosteikon kokoon. Peltoprosentti puolestaan linjaa sitä, millä rahoitusmuodoilla kosteikon toteuttaminen olisi mahdollista. Valuma-alueen rajaaminen on keskeinen osa myös monien muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelua.

 

Voit testata valuma-alueen rajaustyökalua hankkeessa kehitetyllä testiversiolla:

Testiversio -  2 m:n korkeusmallia hyödyntävästä VALUE – Valuma-alueenrajaustyökalusta KM2 

 

Rajaustyökalussa ovat tällä hetkellä testialueina Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueet, joilta saatujen kokemusten perusteella työkalua kehitetään edelleen.

 

Karttapalvelun kolmas osio, hanketietokanta, otetaan työn alle vuoden 2018 alussa.