• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Kasvinviljelyn ympäristöasiat » Orgaaniset lannoitteet ja niiden varastointi

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Orgaaniset lannoitteet ja niiden varastointi

  Alla löydät lisätietoa orgaanisiin lannoitevalmisteisiin, karjalannan ravinteisiin ja lietelannan levittämiseen pellolle liittyen. 
   

  Orgaanisten lannoitevalmisteiden hallittu varastointi peltopattereissa

  Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan yhdyskuntaperäisistä raaka-aineista, puhdistamolietteestä ja erilliskerätystä biojätteestä, keskitetyissä laitoksissa ympäri maata ja niitä markkinoidaan myös viljelijöille peltokäyttöön. Näiden valmisteiden varastointi saattaa tuntua hankalalta ja niiden oikeista ja sallituista varastointitavoista on epäselvyyttä niin viljelijöiden kuin viranomaistenkin kohdalla

  Orgaanisten_lannoitevalmisteiden_patterointi.2013.pdf
   

  Karjanlannan ravinteet tehokäyttöön

  Karjanlanta sisältää paljon kasveille käyttökelpoisia ravinteita, jotka on hyvä ottaa hyötykäyttöön mahdollisimman tarkoin. Kaikissa muodoissaan karjanlanta parantaa pellon kasvukuntoa yksipuolisessa viljelykierrossa. 

  Karjanlannan_ravinteet_hyotykayttoon. Maaliskuu 2011.pdf
   

  Lietelannan sijoittaminen peltoon - asiaa tuesta ja kalustosta

  Lietelannan sijoittaminen peltoon on hyvä vaihtoehto tiloille, joilla on runsaasti lietelantaa. Lietelannan pintalevitykseen verrattuna sen sijoittamisella on viljelijälle myös taloudellista merkitystä, koska näin ravinteet tulevat parhaiten kasvin hyödyksi eivätkä haihdu tai huuhtoudu ympäristöön. Työ voidaan tehdä myös yhteislaitteilla tai urakointina. Mikäli tilalle soveltuu kuivikelantamenetelmä, oikeaoppisesti hoidettuna se ei aiheuta siinä määrin huuhtoutumisriskiä kuin lietelanta. 

  Lietelannan_sijoittaminen_peltoon. Maaliskuu .2010.pdf