• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Kasvinviljelyn ympäristöasiat » Nurmen viljely ympäristö huomioiden

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Nurmen viljely ympäristö huomioiden

  Tiheäkasvuinen nurmipeite on ympäristölle hyödyksi estäen ravinteiden ja kiintoaineksen valumista ympäristöön. Kun lannoitus on sopivalla tasolla, kasvu on optimaalinen ja ravinteet poistuvat sadon mukana eivätkä huuhtoudu. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia maan kasvukunnosta ja tehdä havaintoja kasvukaudella.

  Alla havaintoja nurmien kasvustoista eri vuosilta ja keinoja sekä vinkkejä nurmien kasvuun. 

  Havaintoja_nurmien_kasvusta.2012.pdf

  Nurmipeltojen_havainnointia.2013.pdf

  Nurmien havainnointia.2014.pdf

  Keinoja nurmen kasvuun:

  Keinoja_nurmen_kasvuun.2012.pdf

  Nurmipeltojen vinkkejä:

  Nurmipeltojen_havainnointia_ja_vinkkeja_kesalla_2013.pdf

  Kuusi tapaa tihentää nurmet:

  Kuusi_tapaa_tihentaa_nurmet.pdf (elokuu 2013)