MKN Maisemapalvelut

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Oulun maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija- ja suunnittelupalvelut tukevat maaseutumaisemien ja -yritysten ympäristön kehittämistä käytännönläheisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viljelymaiseman, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön vaaliminen ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita. Hoidettu maisema luo myönteistä kuvaa myös maaseudun elintarvikkeista, tuotteista ja palveluista.

Maisemanhoidon palvelut

 • Maaseutuympäristön hoitoon liittyvät projektit
 • Maatalouden ympäristötukiin ja hankkeisiin liittyvä asiantuntijatyö
 • Neuvonta, koulutus, suunnitelma ja tiedotushankkeet, joissa painottuvat
  * perinnemaisemat
  * maiseman- ja luonnonhoito
  * luonnonhoitopellot
  * kosteikot
  * suojavyöhykkeet
  * edellisiin liittyvät maatalouden ympäristösopimukset (entiset erityistuet), ei-tuotannolliset investointi- ja muut tuet viljelijöille ja yhdistyksille
 • Kylä- ja tiemaisemasuunnitelmat
 • Kyläkävelyt
 • Kuntien niittyjen ja peltojen kartoitukset ja hoitosuunnitelmat B-hoitoluokkiin
 • Maaseutumatkailun ympäristöjärjestelmät
 • Maatilojen toimintajärjestelmiin ja tilajärjestelyihin liittyvä ympäristönsuunnittelu
 • Suunnitelmat ja hankkeet yksityisille, yrityksille, kunnille ja seurakunnille

Tietoa vuoden 2017 maiseman- ja luonnonhoidon sopimuksista täällä

Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluista.

Kartoita maatilasi maiseman ja luonnon arvokohteet!

Samalla voit hyödyntää Neuvo 2020 -palvelut: maatilasi käytettävissä 7 000 euroa ohjelmakauden 2015-2020 aikana. Lue lisää

Tilaa maisema- ja luontokohteiden kartoitus tästä.

Vuoden maisemateko

Vuoden maisematekoa etsitään jälleen! Maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet jo kolmena vuonna peräkkäin Vuoden maisemateon. Valtakunnallinen maisemateko valitaan alueellisten voittajien joukosta. Vuoden 2018 "Laita hyvä kiertämään" -teema kannustaa huomioimaan kiertotaloutta, alueellisen hoidon jatkuvuutta sekä hyödyntämään maisemanhoidosta syntyneen materiaalin käyttöä.

Lisätietoa ja osallistumisohjeet kilpailuun

Aiempien vuosien maisemateot Pohjois-Pohjanmaalla
2017: Salpalinjan entisöinti, Kuusamo
2016: Kurkelanjärven kosteikon ja laitumen kunnostus, Tavastkenkä, Pyhäntä

2015: Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus, Pulkkila

Suunnitteletko biokaasulaitosta? Onko tilallasi sopiva biomassan keruukohde? Lue lisää

Tutustu biotalouden hyviin malleihin ja esimerkkeihin. Lue lisää

Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan. Lue lisää


Tervetuloa Laidunpankkiin

Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Lue lisää.

 

Asiantuntijat » MKN Maisemapalvelut