• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Hankkeen osa-alueet » Metsänomistajapienryhmät
  • Metsänomistajapienryhmät

    VYYHTI II – hankkeessa mukana olevista pilottialueista valitaan tietyt valuma-alueet, joilla alapuolisen vesistön tilan parantamiseksi on keskeistä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota metsätalouden vesiensuojeluun. Näillä alueilla Suomen metsäkeskus kokoaa pienryhmiä alueiden metsänomistajista ja

    tekee yleissuunnitelman alueen vesiensuojelutoimenpiteistä tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien kanssa.

     

    Yleissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutus voi edetä esimerkiksi KEMERA – rahoituksen kautta luonnonhoitohankkeena tai muiden rahoituskanavien kautta.