• ”Maksuvalmiussuunnitelmasta saa varmuutta niin tulevaisuuteen, kehittämiseen kuin pankkineuvotteluihinkin.”
  Ville Vahe
  Lue asiakastarina »

Maksuvalmius hallintaan

Huolettaako rahojen riittävyys? Miten varmistaa maksuvalmius nyt ja tulevaisuudessa?

Kun talouden tai tuotannon näkymät askarruttavat, istahda hetkeksi ja pohdi tulevaisuutta toimialan tuntevan kumppanin kanssa. Kiireisessä arjessa unohtuu helposti suunnittelu ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Kehityspolku on ProAgrian palvelu, jossa asiantuntijamme auttavat yritystäsi löytämään oikeat tehostamiskeinot.

Palvelun ydin on kehittämiskeskustelu, jossa katsotaan yhdessä tulevaisuuteen ja analysoidaan tuloksia.

Kehittämiskeskustelun avulla hahmotamme yrityksesi nykytilan, toimintaympäristön ja ajatukset tulevaisuudesta. Keskustelun tuloksena syntyvät heti arjessa hyödynnettävä kehittämissuunnitelma.

Hyödynnä kehittämiskeskustelua, kun mietit

 • investointia
 • sukupolvenvaihdosta
 • yritystoiminnan myyntiä
 • uutta liiketoimintaa
 • rahojen riittävyyttä
 • tuotannon tehostamista
 • omaa jaksamista
 • osaamisen kehittämistä

Maksuvalmius on ennakointia ja kilpailutustaLue lisää

Eteenpäin askelma kerrallaan

 • katsomme yhdessä tulevaisuuteen kehittämiskeskustelussa
 • kokoamme tarvittavat tiedot taloudesta ja tuotannosta
 • kassabudjetoinnin ja seurannan avulla saamme yrityksesi maksuvalmiuden hallintaan
 • syvennymme yhdessä tuloksiin ja mietimme seuraavat askelmat

Kehityspolku saattaa lähteä liikkeelle esimerkiksi peltotuotannon parantamisesta. Yrityksen tilanne ja tulokset määrittävät suunnan ja vauhdin.

Maksuvalmiutta kassabudjetoinnin avulla

Kassabudjetointi auttaa maksuvalmiuden hallinnassa ja varmistaa, että yrityksen rahoja käytetään järkevästi. Se on tulojen ja menojen laittamista aikajärjestykseen. Budjetti kertoo, ovatko tilan tavoitteet ja niihin tarvittavat resurssit mitoitettu oikein.

Askelmerkit tulevaan maksutta asiantuntijan kanssa

Kehittämiskeskustelua, käynnistys- ja tulosten analysointipalvelua tukee maa- ja metsätalousministeriö tavoitteenaan maatilojen talouden vakauttaminen. Käynti sisältää maatilan kokonaistilanteen arvioinnin ja askelmerkit tulevaan. Tämä kokonaisuus on asiakkaalle maksuton.

Ota yhteyttä ProAgria Oulun talousasiantuntijaan tai tilaa kehityspolku maksuvalmiuden hallintaan osoitteesta www.proagria.fi/tilaus.


Asiantuntijat » Maksuvalmius