• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maiseman- ja luonnonhoito » Maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet

  Erityisympäristötuki on osa maatalouden ympäristötukea. Erityisympäristötuen eli maatalouden ympäristötuen erityistuen tavoitteena on ympäristön kuormituksen vähentäminen. Erityisympäristötuki suunnataan vesien, luonnon ja viljelymaiseman monimuotoisuuden säilyttämiseen ja hoitoon erityiskohteissa. Myös luonnonmukaisen viljelyn tuotantosopimukset kuuluvat erityisympäristötukeen.

  Erityistukisopimukset ovat viisi tai kymmenvuotisia viljelijän ja valtion kesken tehtäviä sopimuksia, joissa viljelijä sitoutuu tekemään sopimuksessa määrätyllä alueella sovitut toimenpiteet tai kasvattamaan tiettyjen alkuperäisrotujen eläimiä rodun lisäämiseksi. Erityistukisopimuksissa maksettava tuki määräytyy toimenpiteistä aiheutuvien tulonmenetysten ja kustannusten perusteella, joiden summaan on lisätty kannustin.

  Erityistukisopimuksen voi tehdä viljelijä, joka on sitoutunut ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden noudattamiseen. 

  Nykyisin myös rekisteröityjen yhdistysten on mahdollista hakea perinnebiotooppien hoitoa sekä monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevia erityistukisopimuksia ns. Leader-toimintatavan mukaisesti.  

  Ympäristötuen erityistukisopimusten kautta maksettiin  vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan tiloille 6,28 milj. euroa. Suurimpana tukityyppinä luonnonmukaisen tuotannon sopimukset, joiden kautta tiloille on maksettu 2,98 milj. euroa vuonna 2010. Ympäristöhoidollisien perinnebiotooppien hoitoa rahoitettiin maatiloille reilulla miljoonalla eurolla. 

   

   

  Maatalouden erityisympäristötukia haetaan vuosikohtaisilla lomakkeilla, jotka ilmestyvät pääsääntöisesti huhtikuussa. Ei-tuotannollisten investointitukien hakulomakkeet ilmestyvät kevään 2013 aikana. Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoituslomake löytyy täältä

  Hakulomakkeet 2013
  Suunnitelmalomakkeet

  Erityistukien mallisuunnitelmat
  Oppaat erityistukien hakijalle
  Ympäristötuen asetus ja yksikkökustannushinnat
  Hoitopäiväkirja

  Linkkejä erityisympäristötuista
  Pohjois-Pohjanmaalle laaditut yleissuunnitelmat