• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Maaseutuohjelmakaudet

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Maaseutuohjelmakaudet

  Maaseudun kehittämisohjelmat

  Euroopan unionin yhteistä maaseutupolitiikkaa toteutetaan ohjelmilla, jotka ovat jokaisen jäsenvaltion vastuulla. Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta eli EU:n maaseuturahastosta. Se sisältää mm. tiettyjä maataloustukia viljelijöille. Tukijärjestelmään liittyy paljon myös ehtoja ja säännöksiä sekä valvontajärjestelmä.  Ohjelma sisältää myös maaseudun hanketoimintaa ja koordinointia.  YmpäristöAgro on yksi ohjelmaa toteuttava tiedonvälityshanke.