• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Luomu » Luomutuotantoon siirtyminen

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Luomutuotantoon siirtyminen

  Siirryttäessä tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon  täytyy ensin opiskella luomutuotantoa. Kannattaa tutustua alan lehtiin, kirjallisuuteen sekä verkkomateriaaleihin sekä osallistua luomutuotannon infopäiviin. Mikäli luomutuotanton siirtyminen kiinnostaa, ota yhteyttä esim. ProAgrian luomuneuvojiin, Luomuliittoon tai ELY-keskuksen luomuasiantuntijoihin tai toisiin luomuviljelijöihin. Näiltä saat tietoa ja neuvoja luomutuotannosta.

  Kaikkien, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina, tulee liittyä Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

  Mitä luomutuotantoon siirtyminen vaatii?

  • 5 päivän luomukurssi

  Luomukurssi on vaatimuksena luomutuotantoon siirtymiselle. Tietoa alueella järjestettävistä luomukursseista: ProAgria Oulu:tapahtumat,  tai voit kysyä luomuneuvojilta tulevista kursseista.

  • Luomusuunnitelma

  Luomutuotantoon siirtyvällä tilalla tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelma laaditaan ennen valvontajärjestelmään liittymistä ja kopio siitä toimitetaan Ely-keskukseen haettaessa valvontajärjestelmään. Yleensä suunnitelma tehdään neuvojan kanssa. Luomusuunnitelmaan kuvataan seuraavia asioita:

  • Tuotanto- ja varastointitilat
  • Viljelykiertosuunnitelma
  • Lannoitussuunnitelma
  • Kasvinsuojelusuunnitelma
  • Viljelyskartta
  • Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta
  • Muut asiat

   

  • Luomuvalvontaan hakeminen

  Luomuvalvontaan  haettassa täytetään sekä hakemuslomake että tuotantosuuntakohtainen liitelomake. Lomakkeet palautetaan ELY -keskukseen.Lomakkeet löytyvät Eviran sivuilta: Evira_luomu/valvontaan_hakeminen. Haettassa ensimmäistä kertaa, täytetään:

  • Luomuvalvontalomake 1,
  • Tuotantosuunnasta riippuen täydennyslomake 1a, 1b, 1c, 1d tai 1e.

  Luomutuotannon ohjeet Eviran sivuilta:

   

  • Luomutukijärjestelmään liittyminen

  Luomutuki on ympäristötuen erityistuki ja sen edellytyksenä on sitoutuminen ympäristötukijärjestelmään. Viljelijän tulee noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja koko sitoumuskauden ajan, joka on 5 vuotta. Luomusopimuksen hakuaika on muiden erityisopimusten tavoin kevättalvella. Hakukaavakkeita saa kunnan maataloustoimistosta, Ely-keskuksesta, luomuneuvojilta tai verkkosivuilta: suomi.fi.

  • Hakemus sopimukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta 215K: Lomake 215K

  Oppaita ympäristötuen erityistuesta Mavi.fi sivuilta: ymparistotuen erityistukien oppaat

  Luomutuen määrä (2012) : Luomuun siirtyville pelloille maksetaan tukea 141 €/ha viiden sopimusvuoden ajan. Kotieläintiloille tuki on lisäksi 126 €/ha.

  • Tarkastukset


  Luomuvalvontajärjestelmään kuuluvat tilat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastukset annetaan toimeksi Ely -keskuksesta. Tarkastuksissa varmistetaan, että tilan viljelytoimenpiteet ja tuotanto-olosuhteet ovat tuotanto-ohjeiden mukaisia.

  Tarkastukset ovat maksullisia, maksun suuruus riippuu viljeltävästä pinta-alasta. Eviran sivuilta löytyy luomutarkastusmaksujen hinnasto:  luomuvalvonnan maksut  Eviran sivuilta löytyy monia luomutilalla käytettäviä lomakkeita käytettäväksi kirjanpidon apuna: mallipohjat_luomutoimijoille