• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Luomu » Luomukotieläintuotanto

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                                              0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Luomukotieläintuotanto

  Eläintuotanto on oleellinen osa luomutilan kokonaisuutta. Eläintuotanto tuo mukanaan luontevaa viljelykiertoa  sekä tuottaa eloperäisiä lannoitteita maaperään. Luomukotieläintilalla eläinten määrä tulee suhteuttaa peltoalaan.

  Luomukotieläintuotannossa noudatetaan yleisten eläinsuojeluasetusten lisäksi luomuasetusta. Luomuasetuksessa  on määritelty mm. kotieläinten alkuperään, ruokintaan, käytännön hoitoon sekä tuotantorakennusten rakenteeseen liittyviä erityisvaatimuksia. Luomua koskevaa lainsäädäntöä ja asetuksia on koottuna MMM:n sivuille luonnonmukainentuotanto-keskeinenlainsaadanto.

  Luomukotieläinten alkuperä

  Luomutuotannossa olevien eläinten tulee olla luonnonmukaista alkuperää. Tavoitteena on, että eläin saisi olla luomueläin syntymästä kuolemaan. Poikkeuksia eläinten hankintaan tavanomaisesta tuotannosta voi saada laumaa perustettaessa sekä esimerkiksi siitoseläinten hankintaan.

  Eläinten rehut

  Luomukotieläintuotannossa tulee käyttää luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin olevia rehuja. Märehtijöillä rehuista vähintään 60 % tulee tuottaa omassa tuotantoyksikössä tai  saman alueen luomutilojen kanssa. Märehtijöiden rehujen tulee olla  100 %:sti luomua.

  Yksimahaisilla voidaan käyttää vuoden  2014 loppuun saakka tavanomaisia valkuaisrehuja 5 % rehun kuiva-aineesta.

  Sallitut rehut löytyvät Eviran ylläpitämästä luomurehut_luettelosta.

  Lajinmukaista hoitoa

  Luomukotieläintuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin ja lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuuteen. Eläinten tulee saada liikkua vapaasti ja kaikilla eläimillä tulee olla mahdollisuus ulkoilemaan. Luomutuotannon ohjeissa on määritelty eläinten olosuhteet, jotka tulee täyttää, eroja tavanomaiseen on esimerkiksi eläintiheydessä.

  Terveydenhoito

  Luonnonmukaisessa eläintuotannossa pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevän lääkityksen käyttö on kielletty, sen sijaan homeopaattisia ja fytoterapeuttisia lääkkeitä voidaan käyttää. Mikäli eläintä lääkitään, ovat varoajat kaksinkertaiset.

  Luomukotieläintuotannon ohjeet

  Luomukotieläintuotannon ohjeet löytyvät Eviran sivuilta Luomukotieläintuotannon ohjeet. Mikäli tila on siirtymässä luomukotieläintuotantoon, tulee ohjeet lukea huolellisesti sekä noudattaa niitä.

   

  Esite luomunaudantuotantoon siirtymisestä