• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

    Maito, naudanliha, lammas – pohjoinen

    Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

    Harjunen Antti

    palvelupäällikkö, talousasiantuntija, Kempele, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi
    Puh. 0400 285 291

    - asiakastyön johtaminen
    - kirjanpito ja verotus
    - tulosanalyysit
    - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
    - liiketoimintasuunnitelmat
    - sukupolvenvaihdokset
    - viljelysuunnittelu
    - kasvinsuojelukoulutus
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    Alamikkotervo Johanna

    lammasasiantuntija, Lappi
    Vanhalantie 17, 95300 Tervola
    Puh. 043 827 1443

    - lampaiden tuotosseuranta, hoito ja ruokinta
    - jalostus, eläinvälitys
    - karitsoiden ultraäänimittaukset ja elävä EUROP-arvostelut
    - uuhien tiineystarkastukset ja kuntoluokitus
    - EU-tukineuvonta (lammastilojen eläintuet)

     

    Haataja Anu

    lammasasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaa
    Puh. 043 827 2281

    - lampaiden tuotosseuranta, hoito ja ruokinta
    - jalostus, eläinvälitys
    - karitsoiden ultraäänimittaukset ja elävä EUROP-arvostelut
    - uuhien tiineystarkastukset ja kuntoluokitus

    Holmi Leea

    maitotila-asiantuntija, Pudasjärvi
    ProAgria Oulu, Pudasjärven toimisto, Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi
    Puh. 045 6578 707

    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet

    "Karjatalous ja viljelijät ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Johtoajatus työssäni on löytää yhdessä maatalousyrittäjien kanssa tapoja, joilla tuotanto saadaan mahdollisimman kannattavaksi ja työ mielekkääksi. On ilo nähdä, kun tila saavuttaa asettamansa tavoitteet ja onnistumisen ilo loistaa yrittäjien silmistä.

    Asiantuntijatyössäni kehitän jatkuvasti itseäni ja opiskelen uusia asioita. Paljon hyviä ideoita ja näkemystä kertyy myös eri tiloilta muun muassa karjahavannoista ja yrittäjien kokemuksista. Kertynyt tieto, laskelmat ja kokemukset ovat pohjana, kun mietimme yhdessä yrittäjien kanssa maatilan tilannetta ja tavoitteita. Haluan olla sparraamassa ja tukemassa maatalousyrittäjiä arjen yritystoiminnassa!"

    Jylhä-Pekkala Erika

    erityisasiantuntija, tuotosseuranta, Raahe
    Puh. 040 596 3634

    - tuotosseuranta
    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - viljelysuunnittelu
    - Ammu- ja Elmer-ohjelmistot
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvintilojen elintarvike- ja rehuhygienia

    Karlström Tiina

    kotieläinagrologi AMK, valtakunnallinen Huippuosaaja: lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi, Oulu
    Puh. 040 513 3241

    - MaitoLiideri-hanke
    - Lehmähavainnot – CowSignals
    - Ruokinta BM-pienryhmät
    - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    "Olen tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja sen kautta saavutetusta korkeasta tuotantotasosta kiinnostunut asiantuntija. Tuotantolukujen ja eläinten havainnointi tuotantorakennuksissa yhteistyössä yrittäjän kanssa on antoisaa. Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja kiinnostunut seuraamaan niiden toteutumista. Uusia ideoita haen aktiivisesti sekä koti- että ulkomailta.

    Olen perehtynyt myös LEAN-johtamistyökaluihin ja niiden soveltamiseen maitotiloilla.

    Tehokas tapa kehittää ja soveltaa uutta tietoa on työskentely pienryhmissä, joiden ohjaaminen ja suunnittelu on myös jokapäiväistä työtäni. Kaiken toiminnan tavoitteena happy cows & happy farmers.

    Toimin Oulusta käsin aktiivisesti eri puolella Suomea karjatilojen tuotanto- ja hyvinvointiasioiden parissa, pidän CowSignals-havaintopäiviä sekä toimin asiantuntijoiden tukena vastaamalla heidän kysymyksiinsä."

    Blogit

    Tulipalojen sammuttelusta savumerkkien bongaamiseen

    Maitotilan johtamista – tipuaskelin kohti uusia ulottuvuuksia

    Suuri karja laitumella – liian työlästä ja hankalaa?

    Vastuu ja raamit tuovat iloa ja tuloksia karjanhoitoon

    Kurkela Virpi

    terveydenhuoltoeläinlääkäri, Oulu
    Puh. 040 519 2283

    - kotieläinten hyvinvointi ja terveydenhuoltosuunnitelmat
    - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet; Tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat

    Kärenlampi Minna

    maitotila-asiantuntija, Muhos, Utajärvi
    Puh. 043 826 6487

    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - viljelijöiden työterveyshuolto
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet

    Kärenlampi Sauli

    maitotila-asiantuntija, Liminka
    Puh. 0400 412 659

    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - maitomittarien testaus
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia

    Laine Leila

    kasvituotannon asiantuntija, Siikajoki, Siikalatva, Raahe
    ProAgria Oulu, Siikajoen toimisto, Ahlströmintie 1P, 92400 Ruukki
    Puh. 045 6578 718

    - nurmituotanto
    - viljelysuunnittelu
    - EU-tukineuvonta
    - verokirjanpito
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia

    Lehtimäki Sanna

    maitotila-asiantuntija, Oulu
    Puh. 045 6578 706

    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - utareterveyden hallinta
    - viljelysuunnittelu
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet

    Paakkari Tauno

    teknologia-asiantuntija, Siikajoki
    ProAgria Oulu, Siikajoen toimisto, Ahlströmintie 1P, 92400 Ruukki
    Puh. 045 6578 703

    - karjatalousteknologia
    - tuotannon ohjaus
    - AMS-näytteenotto
    - ruokinnansuunnittelu- ja seuranta

    Rautiainen Anna-Maija

    maitotila- ja talousasiantuntija, Kuusamo
    ProAgria Oulu, Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo
    Puh. 040 542 1762

    - kirjanpito ja verotus
    - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    Rautiola Heini

    lammasasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaa (äitiysvapaalla, sijaisena Anu Haataja)
    Puh. 045 6578 708

    - lampaiden tuotosseuranta, hoito ja ruokinta
    - jalostus, eläinvälitys
    - karitsoiden ultraäänimittaukset ja elävä EUROP-arvostelut
    - uuhien tiineystarkastukset ja kuntoluokitus
    - EU-tukineuvonta (lammastilat)
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet

    Suomela Sanna

    kotieläin- ja luomuasiantuntija, Oulu
    Puh. 0400 412 637

    - naudanlihantuotanto
    - luomutuotanto, -suunnitelmat ja -tarkastukset
    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Luomu - tuotantoeläimet ja kasvintuotanto

    Turtinen Heikki

    talous- ja kasviasiantuntija, Ii, Oulu
    Maalismaantie 993, 91210 Jakkukylä
    Puh. 040 567 7351

    - maatilan kirjanpito ja verotus
    - tulosanalyysit
    - viljelysuunnittelu
    - viljelijöiden työterveyshuolto
    - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    Törmänen Pertti

    talousasiantuntija, Kempele
    Puh. 0400 287 878

    - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
    - liiketoimintasuunnitelmat
    - kannattavuuskirjanpito
    - sukupolvenvaihdokset
    - maatilan kirjanpito ja verotus
    - tulosanalyysit
    - EU-tukineuvonta
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    Viitala Esko

    energia- ja talousasiantuntija, Pudasjärvi, Taivalkoski, Oulu
    ProAgria Oulu, Pudasjärven toimisto, Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjärvi
    Puh. 0400 286 033

    - maatilan kirjanpito ja verotus
    - tulosanalyysit
    - toiminnanarvioinnit
    - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
    - liiketoimintasuunnitelmat
    - sukupolvenvaihdokset
    - EU-tukineuvonta
    - energianeuvonta ja -suunnitelmat
    - viljelijöiden työterveyshuolto
    - Neuvo 2020: Ympäristö, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

    Vilppola Paula

    maitotila-asiantuntija, Oulu
    Puh. 0400 846 906

    - tuotannonohjaus
    - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
    - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
    - viljelysuunnittelu
    - maito- ja lypsyasemamittarien testaus
    - EU-tukineuvonta
    - viljelijöiden työterveyshuolto
    - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia