• proagriaoulu.fi » Yhteystiedot » Hakemisto

  Maito, naudanliha, lammas – etelä

  Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Huotari Virpi

  palvelupäällikkö, Oulu
  Puh. 0400 786 933

  - asiakastyön johtaminen
  - palvelujen kehittäminen
  - SOP-työohjeet
  - toimintajärjestelmät

  Alatalo Heli

  kasvituotannon- ja kirjanpidon asiantuntija, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Pyhäjärven toimisto, Asematie 4, 86800 Pyhäsalmi
  Puh. 0500 983 634

  - verokirjanpito
  - nurmituotanto
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia

  Huhtamäki Irma

  maitotila- ja tuotosseurannan asiantuntija, Ylivieska
  Puh. 0400 776 843

  - tuotosseuranta, laadunvalvonta
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - kasvintuotannon kannattavuuslaskelmat

  Huovinen Satu

  luomu- ja maitotila-asiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 513 3149

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta, myös luomutilat
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - luomuneuvonta, -suunnitelmat ja -tarkastukset
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Luomu – tuotantoeläimet ja kasvintuotanto

  Hurskainen Hanne

  talousasiantuntija, Haapavesi ja lähikunnat
  Puh. 045 6578 700 (äitiysvapaalla)

  - kirjanpito- ja veroneuvonta
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - kehityskeskustelut
  - EU-tukineuvonta
  - viljelysuunnittelu
  - luomuneuvonta ja -suunnitelmat
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvintilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Luomu – kasvintuotanto, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Jauhiainen Heta

  projektipäällikkö, talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 704

  - MaitoLiideri-hanke
  - kehittämiskeskustelut
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Kalaoja Markku

  talousasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 292 061

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - kasvinsuojeluruiskujen testaus
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Kalaoja Pirkko

  maitotila-asiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 045 6578 702

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - verokirjanpito
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet

  Koivisto Petri

  talousasiantuntija, Oulu
  Puh. 043 826 6491

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - kassabudjetointi
  - MaitoLiideri-hanke
  - Neuvo 2020: Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Laitila Eliisa

  maitotila-asiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 758 5217

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - lypsyasemamittareiden testaus
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet

  Lehikoinen Liisa

  tuotosseurannan asiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 588 2142

  Luttinen Sirpa

  maitotila-asiantuntija, Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva
  Puh. 040 845 2985

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - EMM-mittarit ja AMS-näytteenottopalvelu
  - utareterveyden hallinta
  - tulosanalyysit
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Työni on lypsylehmien tuotosseurantaa, myös automaattilypsytiloilla. Ruokinnanasiantuntijana suunnittelen seosrehuruokintaa ja erillisruokintaa lypsylehmille ja nuorkarjalle. Teen myös tulosanalyyseja, rehutuotannon kustannuslaskentaa ja käyn tiloilla työterveyshuollon maatalouden asiantuntijana. Toimenkuvaani kuuluvat lisäksi elektroniset maidonmittaukset EMM-mittareilla ja näytteenottopalvelut automaattitiloilla.

  Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja seuraamaan niiden toteutumista."

  Orava Paula

  maitotila-asiantuntija, Haapajärvi, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 738 0683

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - viljelysuunnittelu
  - luomukiertosuunnitelmat
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia
  - MaitoLiideri-hanke

  Paatero Tarja

  maitotila-asiantuntija, Haapavesi, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 040 841 6250

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - Lehmähavainnot – CowSignals
  - SOP-työohjeet
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet

  "Työtä suomalaisten karjanomistajien kanssa olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä. Karjantarkkailu ja tuotannonseuranta ovat kehittyneet vastaamaan ajan haasteita, silti peruskivijalka on yhä sama.

  Asiakkaiden rinnalla kulkiessa olen päässyt kokemaan monia onnistumisen hetkiä. Nykymuodossaan työ on pohtimista, suunnittelua, seurantaa ja syy-seuraussuhteiden miettimistä, mikä tähtää asiakkaan kanssa yhdessä asetettuun tavoitteeseen.

  Eläinten ja sitä kautta yrittäjien hyvinvointi on minulle tärkeää. On ilo nähdä, kuinka elävän materiaalin kanssa tehty työ näkyy kaikkien osapuolten tyytyväisyytenä ja paremapana tuottavuutena.

  Nuorkarja on erityisen lähellä sydäntäni. Karjan tuottavuus lähtee siitä, kuinka vasikat ja hiehot voivat.

  Hyvän kielitaitoni ansiosta olen päivittänyt osaamistani kansainväliselle tasolle useilla ulkomaan matkoilla ja koulutuksissa. Toimin CowSignals-kouluttajana myös ruotsinkielisillä alueilla."

  Pikkarainen Maire

  erityisasiantuntija, KarjaKompassi ja luomu, Pyhäntä, Siikalatva
  Puh. 040 845 3580

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - hedelmällisyyden hallinta
  - viljelysuunnittelu
  - luomuneuvonta, -suunnitelmat ja -tarkastukset
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Luomu - tuotantoeläimet ja kasvintuotanto, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  "Toimenkuvaani kuuluu sekä tavanomaisten että luomumaitotilojen ruokinnan optimointi ja onnistumisen seuranta sekä tuotosseuranta, rehutuotannon kustannuslaskelmat, viljelysuunnitelmat, luomusuunnitelmat ja EU-tukineuvonta. Hedelmällisyys sekä nuorkarjan ruokinta ja hoito kuuluvat myös osaamiseeni.

  Olen innostunut ja motivoitunut tekemään suunnitelmia tuotantolukujen parantamiseksi ja kiinnostunut seuraamaan niiden toteutumista."

  Posio Marjo

  maitotila-asiantuntija, Oulu
  Puh. 040 579 1062

  - tuotannon ohjaus
  - ruokinnan suunnittelu ja seuranta
  - hedelmällisyyden hallinta
  - utareterveyden hallinta
  - SOP-työohjeet
  - Neuvo 2020: Tuotantoeläimet

  Ryymin Pekka

  maitotila-asiantuntija, Kärsämäki, Pyhäjärvi
  Puh. 0400 245 718

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - AMS-näytteenotto
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia

  Talus Anitta

  maitotila-asiantuntija, Ylivieska, Alavieska, Pyhäjoki
  Puh. 0400 675 673

  - tuotannonohjaus
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maidon- ja rehuntuotannon talousseuranta
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - verokirjanpito
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia

  Tölli Lauri

  talousasiantuntija, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400 922 102

  - maatilan kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - maatilan yhtiöittäminen
  - kehittämiskeskustelut
  - EU-tukineuvonta
  - viljelysuunnittelu
  - nurmineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Energia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Valtonen Olli

  valtakunnallinen Huippuosaaja, luomu ja nurmi, Ylivieska
  ProAgria Oulu, Vierimaantie 5, Smarthouse, 3. krs, 84100 Ylivieska
  Puh. 040 735 5519

  Vierimaa Anna-Leena

  luomuasiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Nivalan toimisto, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 0400138733

  Vierimaa Jari

  kasvituotannon asiantuntija, Kärsämäki
  ProAgria Oulu, Kärsämäen toimisto, Aleksintie 2c, 86710 Kärsämäki
  Puh. 043 826 6492

  - nurmineuvonta
  - viljelysuunnittelu
  - EU-tukineuvonta
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Kasvinsuojelu

  Viitala Matti

  talousasiantuntija, Haapavesi, Kärsämäki
  Puh. 0400 285 293

  - kirjanpito ja verotus
  - tulosanalyysit
  - toiminnanarvioinnit
  - maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat
  - liiketoimintasuunnitelmat
  - sukupolvenvaihdokset
  - viljelysuunnittelu
  - nurmituotanto
  - EU-tukineuvonta
  - viljelijöiden työterveyshuolto
  - Neuvo 2020: Ympäristö, Kasvinsuojelu ja kasvitilojen elintarvike- ja rehuhygienia, Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen

  Vähäsöyrinki Janne

  maitotila-asiantuntija, Nivala
  ProAgria Oulu, Pajatie 5, 85500 Nivala
  Puh. 043 825 2811

  - tuotannonohjaus
  - AMS-näytteenotto
  - ruokinnansuunnittelu ja -seuranta
  - maitomittareiden testaus