• proagriaoulu.fi » Hankkeet » BiotalousLeader
 • Biotalous – monipuolinen mahdollisuus


  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue haluaa nostaa näkyville biotalouden hyviä yritysesimerkkejä. Onnistumiset voivat liittyä maaseudun vihreän kasvun tuotteisiin tai palveluihin, kuten erikoiskasvien, kylämatkailun ja retkeilyn tuotteistukseen, paikalliseen jalostamiseen tai bioenergiaan.

  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille sekä järjestää vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia, tekee paikallisia kyselyjä sekä tiedottaa median ja internetin avulla.

  Hanke kokoaa alueen tahoja ideoimaan uusia mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, mihin biotalouden kehittämisrahoitusta tulisi suunnata.

  Oulun läheisyys mahdollistaa yrityksille vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös hyvä mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.

  Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue on paikallinen tiedonvälityshanke.

  Aikataulu
  Vuodet 2016–2018

  Kohdealue
  Oulun Seudun Leader: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi

  Hallinnoija
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Rahoittaja
  Oulun Seudun Leader, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

  Lisätietoa
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807
  taimi.mahosenaho@
  maajakotitalousnaiset.fi

  Lisätietoa yritystekstien
  osalta

  Kaisa Myllykangas
  0400 399 865
  kaisa.myllykangas@
  maajakotitalousnaiset.fi

  Yhteistyökumppani
  YritysAgro-hanke
  Heini Iinatti
  040 555 1674
  heini.iinatti@proagria.fi

  Oulun Seudun Leader

  Kartta hanke-alueesta

  Biotalous-Inno-valmennus Oulussa 2015–2017

  Mikä on biotalous?

  Biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteet voivat olla aineellisia tai aineettomia.


  Asiantuntijat

  Taimi Mahosenaho
  hankevastaava, maisema- ja ympäristöasiantuntija, Oulu
  040 551 7807
  Lähetä sähköpostia