Hakokuivikkeista turvepehkuun

Vuonna 1915 metsänhoitokonsulentti Seth Nordberg piti esitelmiä  turvepehkuosuuskuntien perustamisesta, jotta kuusipuita ei turmeltaisi karjataloudessa vielä niin yleisesti käytettyjä hakokuivikeaineita otettaessa, vaan siirryttäisiin turvepehkuun.

Turvetta nostetaan kuivamaan.